R40019: Heffink - Wippelgem

Verstoring: Het bos ten noordoosten van het kasteel aanwezig op Ferraris is verdwenen : spaarbekken van Kluizen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gedeelte van de Vlaamse Vallei, zandige bodem. Vlakke topografie, gelegen in de beekvallei van Brakeleike.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris : site van het kasteel met dubbele bomenrij en beboomde toegangsdreef. Ten noorden vochtige weilanden langs de beek, anders regelmatige percelering met perceelsranden (nu meestal verdwenen). Ten oosten en noordoosten van het kasteel kleine percelen bos. Op Vandermaelen en MGI 1/20,000 reeds een groot deel van het bos verdwenen. Percelering herkenbaar ivm de huidige toestand.

Esthetische waarde:

Regelmatige percelering, geen perceelsranden. Het gebied ten noorden van het kasteel : kleine percelen bos en grote dreven. De loop van de beek wordt benadrukt door bomenrijen.