R10056: Wieltjes

Verstoring: Gebied is doorsneden door de ring rond Turnhout.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Bij Ferraris een ontgonnen gebied bestaande uit gesloten akkers en weilanden, verspreide bebouwing, restanten van vennen en wegen afgezoomd met opgaande begroeiing; bij Vandermaelen open akkerland met enkele grote hoeven; nu grotendeels gesloten akkerland met opgaande begroeiing langsheen de wegen en herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Mooi, gesloten landschap, opmerkelijk contrasterend met het doorgaans open, geuniformiseerde landschap van de Noorderkempen.

Beleidswenselijkheden:

Gebied vrijwaren van bebouwing en ruilverkavelingswerken.