R10115: Vallei van de Zwart, Witte en Desselse Nete

Verstoring: Camping in het Goor.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Zwarte Nete: meanderende loop; langgerekte perceelsstructuur is nog herkenbaar, maar begeleidende randbegroeiing is nagenoeg verdwenen (cf. MGI). Desselse Nete: meanderende loop; richting van langgerekte percelen is nog herkenbaar, maar perceelsrandbegroeiing is verdwenen (cf. MGI). Goor en Campinastrand: bij Ferraris en Vandermaelen vochtige heide; Goor is nagenoeg gelijkaardig als bij MGI, doch verstoring door camping. Witte Nete: niet meer zo meanderend; perceelsstructuur is in beperkte mate herkenbaar (cf. MGI). Voorste en Achterste Nete: grotendeels nog meanderend verloop; langgerekte en smalle valleigronden zijn nog herkenbaar, maar randbegroeiing is grotendeels verdwenen (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Moeilijk herkenbare valleitjes wegens teloorgang van eertijds gesloten karkater. Het Goor: esthetische waarde bepaald door harmonische afwisseling van open plassen met rietgordels en broekbossen, Canadabossen en graslanden en de begrenzing door het Kempisch Zijkanaal met zijn statige bomenrijen.