R20067: Ter Rijst Bos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Het bos onderging sinds Ferraris nagenoeg geen veranderingen op landschappelijk vlak. De omgeving van het kasteel Ter Rijst en Terlinden wijzigden wel in die periode. Het kasteel werd op een andere site herbouwd en de paden en wegen er rond werden ook verlegd. De windmolen van Ter Linden verdween na Van der Maelen.