R70012: Pijnven

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfolgische waarde : Landduinen binne het bosdomein Pijnven. Natuurwetenschappelijke waarde : natuurgebied “De Gorten”.

Historische waarde:

Archeologische waarde : Metaaltijd (grafveld) en Romeinse periode. De op de composietkaart gekarteerde erfgoedwaarden betreffen : - de oudste gedeelten (aangelegd voor 1850) van het uitgestrekte bosgebied Pijnven, - het compartimentenlandschap ten oosten van Pijnven dat via een aantal intacte beeklopen afwatert naar de Dommel, - Intacte percelering rondom de Gortenloop en Gortenbuitenloop. - Oud boscomplex rondom Hoeve Hobos, hoeve van de historische figuur Drossaard Clerckx - Steenweg uit 1777 van Luik naar Den Bosch..

Esthetische waarde:

Zeer gevarieerde afwisseling van gesloten bossen en open beekvalleien.