R30040: Spijkerkasteel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de grens tussen polder- en zandstreek. Erg vlak reliëf.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart een zeer fijnmazig landschapspatroon met een dicht netwerk aan groenelementen dat ook nog aanwezig is in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Esthetische waarde:

Zekere graad van geslotenheid behouden door de aanweizge dreven en kasteelparken.

Beleidswenselijkheden:

Herwaardering van het landschapskarakter door aanplantingen van bomenrijen.