R40011: Leen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Oud veenontginningsgebied, waar nog enkele veenrestanten aanwezig zijn.

Historische waarde:

Gedeelte is na ontvening bebost (na 1529), namelijk het Zuid-, Pok- en Wilde Moer en ging zo deel uitmaken van het Eeklobos. Resten van een groot boscomplex volgens Ferraris. Percelering van het omliggende gebied grotendeels volgens Ferraris, perceelsranden wel verdwenen. Omwalde hoeve ter hoogte van Stoktevijver is nog duidelijk herkenbaar op de orthofoto. Gedeelte tussen Weststraat en Leen : de richting van de percelering is gelijk gebleven, percelen wel toegenomen in oppervlakte.

Esthetische waarde:

Groot boscomplex met duidelijke structuur. Aan de rand verschillende dreven door het landbouwgebied. Zuidelijk gedeelte van de relictzone is landbouwlandschap met overwegend regelmatige, rechthoekige percelering. Gedeeltelijk perceelsranden aanwezig, vooral langs grotere wegen. Gedeelte langs het Afleidingskanaal geen perceelsranden.

Sociaal-culturele waarde: Is ingericht als militair domein in 1938. Een deel van het bos werd behouden, ander deel werd gebruikt voor het oprichten van gebouwen en de bijhorende wegeninfrastructuur. Is militair domein gebleven tot 1972. Vanaf 1973 provinciaal domein.