R10028: Dorpskom Meerle

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

De structuur van de dorpskom van Meerle zoals bij Ferraris is nu nog duidelijk herkenbaar. Archeologische vondst in Meerle: vier postmiddeleeuwse waterputten.

Esthetische waarde:

Mooie kleine dorpskom (combinatie ‘hoopdorp’ - ‘nevelvlekdorp’) met behoud van binding met landelijke omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Behoud kleinschalig karakter dorpskern en binding met landelijke omgeving; geen industrie of grootschalige landbouwgebouwen toelaten.