R70015: Grote Brogel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Landduin aan de Bererheide en Leukeneinde.

Historische waarde:

Het gebied omvat een aantal Ferrarisbosjes. Verder omvat de zone de plaggenbodems rond Grote Brogel, een aantal relicten van historisch stabiele percelering

Beleidswenselijkheden:

Bescherming van de bovenlopen van een aantal beken in het gebied.