R34008: Donk - Kaleshoek - Sijseleveld en Maleveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gebied is gelegen in een uitloper van het Meetjesland, op de overgang naar het Westvlaams gedeelte.

Historische waarde:

Gebied tussen Donk, Maldegem en Leopolds- en Afleidingskanaal : groot boscomplex op Ferraris. Nadien is het bos ontgonnen. Huidige toestand van de relictzone is herkenbaar vanaf Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Akkers omringd door dreven en houtwallen. Klein gebied met grote regelmatige percelering, grotendeels rechthoekig van vorm. Perceelsranden aanwezig, klein perceel bos in het noordelijke deel van de relictzone.