R40008: Katte - Denderdreve

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Relictzone is gelegen in deel van de Vlaamse Vallei, zandige bodem, behoort tot het Meetjesland.

Historische waarde:

Grootste erfgoedwaarde van de relictzone is de archeologische waarde : verschillende grafheuvels komen voor. Zone Zelzate, Kasteelken : verschillende grafheuvels uit de bronstijd. Richting van de percelering is grotendeels gelijk gebleven tov Ferraris. Typische strookvormige percelering van het Meetjesland duidelijk herkenbaar. Gebied wordt doorsneden door de oude spoorwegberm Zelzate - Assenede - Bassevelde.

Esthetische waarde:

Open landschap met enkele bomenrijen langs grote wegen, de dreven zijn lineaire blikvangers in het landschap. Typische regelmatige, strookvormige percelering. Enkele kleine bebouwingselementen aanwezig in de relictzone zelf. Grootste deel van de bebouwing situeert zich langs de wegen gelegen buiten de relictzone.