R10092: Bosgebied Heieinde, Galgenberg, Molenberg en Zandhoevenheide

Verstoring: Zandhoevenheide wordt verstoord door sportterreinen en bebouwing; Galgeneinde door bebouwing; relictzone ligt grotendeels in ruilverkavelingsgebied (RVK Poederlee).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Zandhoevenheide/Poelheide: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen grotendeels heide met enkele wegen die nu nog voorkomen; bij MGI is heide bebost; nu nog grote bosrestanten (cf. MGI). Heieind te Lille: bosrestanten (cf. MGI) en schrans die reeds bij Ferraris vermeld is. Galgenberg te Lille: bij Ferraris heide; bosrestanten (cf. MGI). Molenberg te Lille: bij Ferraris nog heide; bosrestanten (cf. MGI); landbouwland tussen bosrestanten heeft perceelsrandbegroeiing verloren en heeft schaalvergroting ondergaan (cf. MGI).

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.