R70017: Bossen te Vlasmeer

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Stuifzanden te Vlasmeer.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart zijn de thans aanwezige erfgoedwaarden duidelijk waarneembaar : - de kern van Eksel met driehoekig plein; - het gehucht Hoenrik met 2 driehoekige pleinen; - de communautiare akker van Eksel, gelegen tussen Winner en Vlasmeer; - de oude Steenweg Luik-Den Bosch uit 1777; Bijzonder is ook de evenwijdige wegenstructuur (woudhoeveontginning) te Eksel (trap- of lederstructuur). Van de genoemde akker op plaggen werden delen bebost tijdens de eerste helft van de 19e eeuw.

Beleidswenselijkheden: