R10046: Meerrijt

Verstoring: Relictzone gelegen in ruilverkavelingsgebied (RVK Overbroek).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Straatgehucht als basis van een strookvormig verkaveld noord-zuid-georiënteerd gebied dat over de beek nog een tweede ontginningsfase heeft liggen (een hoekje daarvan ligt nu in het groot schietveld); oudste vermelding dateert van 1359; andere strookvormig ingerichte gehuchten zijn Kloot, Houthoven en Broekhoven. Archeologische vondsten: préhistorische site nabij Lage Meerrijt (net ten noordoosten van de relictzone) en Mesolithische site nabij Hoge Meerrijt