R20099: Bossen van Ransberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Gelbergen: Dit is het restant van een oorspronkelijk veel groter bos nl. “Geplanten Bosch” die na Van der Maelen grotendeels gerooid werd en omgezet werd in weiland met perceelsrandbegroeiing en akkerland. Die akkers werden na 1957 steeds meer omgezet in laagstammige boomgaarden. Er resteren van het oorspronkelijke bos enkel nog enige verspreide percelen bos. De vijvers dateren van na 1957 en liggen in de Kleine Beekvallei. Belvederebos: Dit is een restant van een bos dat zich ten tijde van Ferraris uitstrekte tot Kortenaken, na Ferraris werd het in verschillende delen opgedeeld door rooiing. Tot na het MGI werd er gerooid en de verspreide percelen bos zijn de enige getuigen van het uitgestrekte bos. (Kaartblad 33 referentie situatie 1984)

Esthetische waarde:

Een bosrijk gebied dat aan de rand ervan uitzicht biedt op de omgeving die tot voor 150 jaar nagenoeg uit bos bestond.

Beleidswenselijkheden:

Herbebossen om de versnippering ongedaan te maken