R10004: Essen Duinen, Klein Horendonkse Heide en Magermanse Heide

Verstoring: Het zuidelijke en oostelijke deel van het gebied (ter hoogte van Vaartkant en Kleine Horendonk) is sterk bebouwd.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Essen Duinen, Klein Horendonkse Heide: bij Ferraris en Vandermaelen een duingebied met heide. De ontginningsstructuur (vnl. het wegenpatroon) is nog relatief gaaf. Het gebied is grotendeels bebost, waardoor de duinen niet zichtbaar zijn op de orthofoto. Enkele percelen hebben hun gesloten karakter verloren. Magermanse Heide: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide; bij MGI is heide ontgonnen; versnipperde restanten opgaand groen herinneren aan toenmalig gesloten karakter van het landschap. Vaarten bij Nieuwmoer: Nieuwmoer was een turfgraversnederzetting waarrond een omvangrijke waaier van vaarten werd aangelegd (vnl. ten noorden, oosten en zuidoosten van Nieuwmoer); streeknaam Venetië wijst op al die kanalen die in 1449 zijn aangelegd en sedert 1750 in onbruik raakten. Opvallend is ook de Vertakkingsvaart, de jongste van alle turfvaarten (in 1710 aangelegd en in 1750 niet meer gebruikt).

Esthetische waarde:

Hoofdzakelijk gesloten landschap door sterke bebossing.

Beleidswenselijkheden:

Bochten van turfvaarten behouden en wisselingen in vaartkant niet rechttrekken.