R40065: Goeferdinge, Gelembeke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Bekken van de Molenbeek of Terkleppebeek en de Koreelbeek behorende tot het bekken van de Dender ligt in deze relictzone. Overwegend leemlandschap ontstaan gedurende de laatste ijstijd.

Historische waarde:

Hemelrijk-Zarlardinge: een tiental romeinse villa’s aanwezig.

Esthetische waarde:

Zachtgolvend landschap.