R10003: Essen Akker

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

De centrale akker van Essen wordt omgrensd door drie wegen en een sloot. Aan de NO-hoek paalt het plein ‘de Heuvel’. Aan zuidelijke zijde staat de Spijkerhoeve, die de centrale hoeve van Essen was (12de eeuw of vroeger). De zuidelijke helft van de akker was een ‘open akker’, wat voor deze streek vrij zeldzaam was, en de noordelijke helft lag in heiningen (althans bij Ferraris).

Esthetische waarde:

Nog een betrekkelijk open en onbebouwde centrale akker van Essen, gelegen naast het dal van de Kleine Aa.