R20072: Molenberg - Speelberg - Chartrouzenbos -Uilenberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Mesolithische vondsten

Historische waarde:

Kartreuzenbos: het resterende deel van het Holsbeekbos (Ferraris) dat volledig uit loofbos bestond. Na Van der Maelen werden er naaldbomen aangeplant en paden doorheen het bos aangelegd. Speelberg: Dit open akkerlandschap met haar holle wegen ontstond na het rooien van de bossen na Ferraris en is weinig gewijzigd nadien. Er is enkel wat bewoning bijgekomen. Gulden Delle: de kouter met haar holle wegen is nagenoeg niet gewijzigd (cf. Ferraris) Molenberg-Wijngaard-Speelberg: tal van holle wegen. Speelberg t.t.v. V.d.M. terug bebost. Patronen van het wegennet en het landgebruik is sinds V.d.M. nagenoeg ongewijzigd.

Esthetische waarde:

Een gevarieerd bosrijk landschap met holle wegen in het heuvelend landschap met tussen de bossen door vergezichten.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de holle wegen, vrijwaren van verdere bebouwing.