R70055: Domein van Bokrijk

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Arboretum. Vijvergebied ‘Het Wik’ met hoge natuurwaarde, beheerd als natuurreservaat.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart is de contour van het huidige domein Bokrijk (eigendom provincie) reeds in hoge mate herkenbaar. Een groot deel van het bos was reeds aanwezig ten tijde van Ferrais. Ook de huidige weilanden met bomenrijen bestonden reeds ten tijde van Ferraris. Het kasteel van “Boeckraeck” is reeds aangeduid. Meerdere vijvers zijn reeds gegraven. Op de Vandermaelenkaart heeft het domein grotendeels zijn huidige configuratie. De meeste bossen zijn dan ook te beschouwen als historisch stabiel bos, de meeste vijvers als historisch stabiele vijvers.. Het domein Kiewit (eigendom stad Hasselt) met historisch stabiel bos en vijver sluit aan bij de domein Bokrijk aan de noordwestzijde. Het domein van Bokrijk heeft een uitgebreid openluchtmuseum met een belangrijke collectie landelij bouwkundig erfgoed en stedelijk bouwkundig erfgoed (Antwerpen).

Sociaal-culturele waarde: Belangrijke site voor cultuurhistorische educatie en recreatie.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan versnippering door infrastructuur en verstedelijking binnen de bipool Hasselt-Genk. Uitbreiding en buffering van dit gebied. Aansluiting bij Kiewit en Hengelhoef.