R40060: Beerlegem, Stampkotbeek, Munkbosbeek, Blauw Kasteel

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied Dikkelvenne (8/7/83)

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zacht golvend landschap gelegen aan de grens van de Scheldevallei, vormt een licht ingesneden plateau tussen de Zwalm en de Schelde.

Historische waarde:

Munkbosbeek en omgeving: huidige toestand vrij gaaf tov Ferraris en Vandermaelen: beboomde oevers van de beek, overwegend weilanden en verschillende bospercelen. Omgeving Paulatem: open landschap bij Ferraris. Munkboshoeve en omgeving: bosgebied op de kaart van Ferraris. De Munkboshoeven zijn omstreeks het midden van de 19de eeuw opgetrokken, oorspronkelijk als een drieledige landbouwstokerij. Munkbos: vroeger staatsbos, werd verkocht voor 1830. Dikkele en omgeving: huidige percelering grotendeels volgens Ferraris, kleine bospercelen ook aanwezig bij Ferraris en Vandermaelen. Gebied ten ZO van Paulatem: huidige toestand is goed herkenbaar tov Ferraris en Vandermaelen. Klein valleitje met bosperceel, herkenbaar op MGI 1/20,000 en Ferraris : natte weilanden en kleine bospercelen.

Esthetische waarde:

Munkbosbeek: beboomde oevers, vallei met weilanden en bospercelen. Ruimere omgeving van de vallei: open landschap. Omgeving Paulatem: open landschap Dikkele en omgeving: in de kleine beekvalleien komen bomenrijen voor, buiten deze valleien open landschap (cf Ferraris). Gebied ten ZO van Paulatem: open landschap, grote regelmatige percelering.