R20024: Oplinkebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Neolithische vondsten.

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris was het een open akkerlandschap aan de rand van het Zoniën woud,nu ligt het aan de rand van een verkaveling. De hoeves waren er reeds. De perceelsvormen zijn wel na 1900 gewijzigd maar door het open karakter van het landschap wijzigde het weinig.

Beleidswenselijkheden:

Volledige relictzone trachten te beschermen.