R70079: Gremelslo

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Enkele verspreide plaggenbodems doorsneden door de vallei van de Witbeek.

Historische waarde:

Akkergebied ten tijde van Ferraris omgeven door hagen, thans grootschalig en open, maar met talrijke hoeven die reeds terug te vinden zijn op de Ferrariskaart.