R20101: Molenberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

De Molenberg (behalve de top rond de molen) werd na Ferraris met naaldbomen bebost. De percelen bos wijzigden gedurende de periode. Het Eekelbos was ten tijde van Ferraris een bos maar is nadien een naaldbos geworden waarvan de percelen ook wijzigden.