R10008: Zuimoeren en Wolfsheuvel

Verstoring: Gebied ligt binnen ruilverkavelingszone (RVK Nieuwmoer-Wuustwezel).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Wolfsheuvel: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide met vennen; bij MGI een ontgonnen gebied. Het wolfsven met omliggende bospercelen en enkele overblijvende dreven herinneren nog aan de vroegere ontginningsstructuur (cf.MGI). De omliggende akkerpercelen hebben geen binding meer met de vroegere structuur. Zuimoeren: zuidelijkste moer van het grote veengebied; werd lang geleden leeggeschept, maar een langgerekte uitgesproken laagte herinnert er nog aan.

Esthetische waarde:

Wolfsheuvel en Zuimoeren: gecompartimenteerd landschap door enkele overblijvende dreven en bospercelen. Landbouwland heeft schaalovergroting ondergaan. Een uitgesproken laagte wijst nog op vroegere veenontginning.