R10017: Fortengordel linker oever

Verstoring: Bebouwing en afgraving van het fortlichaam.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Fort St.-Marie II: vier gebastioneerde en twee getenailleerde fronten met gekazemateerde kustbatterij, gepantserde kustbatterij en onderwaterbatterij; gebouwd in 1850; onderdeel van Verdediging Beneden-Schelde. Fort Zwijndrecht: bakstenen fort met retranchement; aangepast; onderdeel van Uitbreiding Fortengordel (1870-1880); fort is nog goed herkenbaar en structuur is nog gaaf (cf. MGI). Fort Kruibeke: bakstenen fort met retranchement; aangepast; onderdeel van Uitbreiding Fortengordel (1870-1880); fortstructuur is zwaar verminkt, slechts voor de helft bewaard (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Drie opvallende bouwwerken met een herkenbare ruimtelijke samenhang.

Sociaal-culturele waarde: Voor 1860 is de Scheldeverdediging in diepte geëchelonneerd, met o.a. de Forten Lillo, Liefkenshoek en St.-Marie. In 1850 wordt Fort St.-Marie II gebouwd en uitgerust met een kustbatterij. Tijdens de periode 1860-1906 wordt de Scheldeverdediging geconcentreerd in de bocht van Kallo door de bouw van de Forten De Perel III en St.-Filips II. Fort St.-Marie II wordt verder uitgerust. Tijdens de periode 1906-1914 wordt de Scheldeverdediging meer naar de Nederlandse grens verschoven. Tot de bouw van nieuwe forten komt het niet, wel worden er drie kustbatterijen opgericht. In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt tussen 1870 en 1880 de Fortengordel uit 1859 uitgebreid met de oprichting van Fort Merksem op de rechteroever en Forten Zwijndrecht en Kruibeke op de linkeroever. Tevens wordt er een defensieve dijk gebouwd. De forten zijn na 1907 versterkt met beton.

Beleidswenselijkheden:

Forten behouden en vrijwaren van bebouwing of afgraving.