R20080: Vallei van de Krabbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Tussen de 2 hoeves Blauwe Schuur en Katspoelhof lag ten tijde van Ferraris een aaneengesloten bos dat nadien volledig werd omgezet in akkerland Nadien wijzigde de structuur van het landschap niet meer. Het perceelbos is een restant van het bos dat na de grote rooiing nog een paar keer kleiner werd , na 1948 wijzigde het niet meer van vorm.