R20088: Ter Hulst - Geitenhoek - Terdek

Verstoring: Verkaveling in een deel van het Broekbos.

Herkenbaarheid: 0

Samenhang: 0

Gaafheid: 0

Historische waarde:

Maleize-Terholst-Broekbos :reeds ten tijde van Ferraris was het Maleizenveld een akkerland met versnipperde percelen bos. De hoeve Terholst die midden van de akkers ligt dateert van voor Ferraris, wel zijn er de laatste 50 een aantal gebouwen bijgekomen. Het meer van Genval werd begin van de 20ste eeuw aangelegd om het toerisme in de streek te stimuleren.. Het landschap rond de Moerlaanbeek en Venusberg : weinig gewijzigd sinds Ferraris; bossen op de steilste delen en kouter op de het plateau. Aansluitend een zijvalleitje met bospark van kasteel Terdek dat dateert van voor F. (bouwplan wijzigde na F.)

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verkavelingen en infrastructuurwerken.