R40021: Vallei van de Kale - Evergem

Verstoring: Grote invloed van de Gentse kanaalzone, doorsneden door infrastructuur en dokken. Sterke invloed na het aanleggen van de Ringvaart.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 0

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen in de Vlaamse Vallei, vormt het verlengde van de Durme-Moervaart. Valleigebied.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris : duidelijk begrensd meersgebied gelegen langs de Oude Kale. Vallei blijft duidelijk herkenbaar op de kaart van Vandermaelen. Vanaf MGI 1/20,000 invloed te zien van de Gentse kanaalzone, vallei blijft grotendeels herkenbaar en gaaf: duidelijk meersen met strookvormige percelen. Loop van de rivier in de relictzone te vergelijken met toestand op Ferraris, Vandermaelen en MGI 1/20,000. Andere delen rechtgetrokken.

Esthetische waarde:

Klein deel van de Oude Kalevallei bewaard, gelegen tussen de kern van Evergem en de Gentse kanaalzone, doorsneden door de Ringvaart en R4. Ook ten westen van Evergem nog enkele gave stukken. De vallei van de Hindeplasbeek is eveneens in de relictzone opgenomen. Strookvormige percelering, delen van perceelsranden en alleenstaande bomen herkenbaar op de orthofoto. Kleine percelen in het oostelijk deel van de relictzone.