R40074: Buggenhouts Bos

Verstoring: Het bos is sterk gereduceerd in oppervlakte ten behoeve van de landbouw. Wegenpatroon in de omgeving is sterk gewijzigd tov Ferraris en Vandermaelen, bebouwing sterk toegenomen, vooral aan de noordzijde van het huidige bos (MGI 1/20,000 en NGI 1/25,000).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Ondergrond van het bos bestaat uit glauconiethoudende klei en grijze klei van Assiaan. Overgangsgebied tussen zand- en zandleemstreek. Is gelegen op de waterscheidingskam van de Zenne en de Dender, een NZ gerichte heuvelrug. Bos situeert zich op een licht naar het noorden afhellend plateau. Deel van een groot Atlantisch eikenwoud.

Historische waarde:

Overblijfsel van een groot boscomplex dat in de 12de eeuw het “Beuckenhoudt” werd genoemd. In de 13de eeuw werd het geschonken aan de abdij van Affligem. In het begin van de 15de eeuw werd het gekocht door de Heren van Grembergen, nadien door de hertog van Beieren (1573) en de familie van Buggenhout. In 1777 weer eigendom van de Heren van Grembergen. De kronkelende hoofdweg van het bos werd in 1665 rechtgetrokken. Bos was gelegen op een strategische grens tussen twee vorstendommen. Overblijfsel van groter boscomplex volgens Ferraris en Vandermaelen. Oppervlakte van het bos begon sterk te dalen vanaf het einde van de 18de eeuw. Oudste bestanden in het huidige bos aangeplant rond 1850. Gedeelten van het bos (250 ha) werden nog kaalgeslagen in WO I en als landbouwgrond verkocht.

Esthetische waarde:

Oppervlakte van het bos is sterk verminderd. Naast het bos : open landschap. Uitzicht op Brabants Heuvelland in het zuiden.