R40020: Pachtgoederen, Geuzenhoek, Doornzele

Verstoring: Gedeelte van Geuzenhoek geen deel van de relictzone, is opgehoogd terrein.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in de Vlaamse Vallei, zandige bodem.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris : kleine regelmatige percelen met perceelsranden, een vrij gesloten landschap. In het noordelijke deel van de relictzone overwegend weiland, grotere percelen. De toestand van MGI 1/20,000 is zeer gaaf en herkenbaar tov de huidige toestand : de dries van Doornzele, parkgebied van Geuzenhoek, loop van Meerschwaterloop, enkele percelen bos. Doornzeledries : zie ankerplaats.

Esthetische waarde:

Doornzeledries grote esthetische waarde, park van Geuzenhoek, omliggende percelen overwegend groot en rechthoekig, ten westen van Geuzenhoek kleine rechthoekige percelen met perceelsranden. Gebied Pachtgoederen : percelering regelmatig, aantal grote lanen aanwezig en kleine percelen bos.