R70024: Vallei van de Itterbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Smalle en diep ingesneden valleien van de Itterbeek en Eetsvelderbeek stroomopwaarts Opitter. Biologisch waardevolle valleien.

Historische waarde:

Steentijdsites. De valleien en de omliggende gehuchten en landbouwdorpen hebben hun configuratie relatief goed bewaard : - De Itterbeek heeft een toposequentie van watermolens, ten zuiden van de Itterbeek, richting Neerglabbeek komen een aantal percelen Ferrarisbos voor, - Gruitrode, gelegen langs de Itterbeek met unieke Commanderij, kerk, pastorie en vele kapellen, - Wijshagen en Betseveld, met beperkte plaggencomplexen gelegen langsheen de noordzijde van de Eetsevelderbeek, - het akkercomplex op plaggen van Groot Roy (Gruidrode), Mouseven (Muisven) en Meermanshoch (Ophoven) - Redelijk wat Ferrarisbos ten noorden van de Eetsevelderbeek ter plaatse Steenberg.

Beleidswenselijkheden:

  • Invoer van een aangepast beheer (maaien, begrazen, ...) in de

beekvallei.- Verminderen en beperken van het aantal illegale weekendhuizen.