R20014: Bellebeek - Molenbeek-Zuid

Verstoring: De Autosnelweg Brussel- Oostende.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

De Bellebeek is de enige zijrivier van de Dender dat zo oostelijk het Brabants plateau versnijdt. Zij zorgt voor de afvoer van het water ten westen van Brussel.

Historische waarde:

De Bellebeekbeemden zijn nog vrij intact t.o.v. Ferraris. Een deel van de percelen zijn wel samen gevoegd, maar een deel van de perceelsrandbegroeiing van die tijd is nog ongewijzigd. In de omgeving van Steenvoort werd er de laatste honderd jaar wel meer bebost. Van de Sluis-vijvers die er ten tijde van Ferraris lagen blijven nog enkel de dijken zichtbaar in het landschap. Meer stroomopwaarts langs de Molenbeek-Zuid werden de beemden reeds ten tijde van Van der Maelen perceelsgewijs bebost. Hier zijn de perceelsvormen meer behouden gebleven maar de perceelsrandbegroeiing rond de resterende weiden is hier quasi volledig verdwenen. Het Sint-Wivinaklooster vormde samen met het bos, de kapel en de vijvers reeds ten tijde van Ferraris een samenhangend geheel langs heen de Molenbeek. Het klooster werd wel na Ferraris verbouwd.