R40064: Molenbeek Smeerebbe-Vloerzegem - Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

In gedeelte Moenebroekbeekvallei: bos met een aantal bronnen.

Historische waarde:

Bosgebieden in de vallei komen reeds voor op de Ferrariskaart bijvoorbeeld het bos in het gedeelte van de Moenebroekbeekvallei. Enkele uitzonderingen werden pas aangeplant tussen 1880 en 1900 bijvoorbeeld het Braambroek te Voorde-Smeerebbe.

Esthetische waarde:

Gelegen in een golvend landschap. In de vallei komen een aantal bospercelen en kleinere boscomplexen voor. Vormt een halfopen landschap: perceelsranden van hagen en houtkanten. Landgebruik overwegend weiland.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur. Accentueren van de landschappelijke structuren door benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de valleien.