R20052: Hofstade strand

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Van ornithologisch belang, een deel van het domein is natuurreservaat.

Historische waarde:

Historisch van weinig waarde

Esthetische waarde:

Mooie samenhang van waterpartijen in een bosrijke omgeving

Sociaal-culturele waarde: Recreatie domein