R70039: Meanderterrein van Stokkem

Verstoring: Grindwinning Negenoord en grindwinning Meerheuvel verstoren deze meandertrein in belangrijke mate en werden uit de relictzone gehouden.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Meandertrein bestaande uit een aaneenschakeling van oude Maasmeanders met typische sinuositeit in verschillende stadia van verlanding.

Historische waarde:

Deurlingsweerd : Uiterwaard omsloten door verlandende oude Maasarm waarin het gehucht Booien op een verhevenheid is gelegen. Percelering van Kadastrale Reductie (1852) zeer goed herkenbaar. Ganzenweerd : Weerd ten zuiden van Stokkem met historisch stabiele percelering. Stokkem : Historische havenstad aan de Maas voor de doorbraak nabij Obbicht. Weinig verstedelijkte structuur redelijk goed herkenbaar. Dilsen : Oude kern. Archeologische site met Romeinse vondsten. Middeleeuwse motte. Merovingische site. Dorpskernverschuiving na aanleg van de Napoleonweg. Beschermd dorpsgezicht met kasteel en molen ‘de wachter’. Booien : Historisch gehucht verheven in de alluviale vlakte. Ommerstein : Kasteelpark langs de de oude Maasmeander.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren intact uiterwaardenlandschap van verdere ontgrinding. Landschapsherstel van de bestaande grindwinningen via inschakeling in het Grensmaasproject.