R40073: Poelbos

Verstoring: Bebouwing en wegeninfrastructuur sterk toegenomen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Zandige bodem, gelegen in de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

Groter boscomplex op Ferraris. Toestand op Vandermaelen en MGI vergelijkbaar: klein boscomplex gelegen in een open landbouwlandschap.

Esthetische waarde:

Bos is versnipperd, bestaat uit verschillende kleine percelen bos. Omliggend gebied open landbouwlandschap.