R10047: Vallei van de Kleine Werijsbeek

Verstoring: Relictzone ligt in ruilverkavelingsgebied (RVK Wuustwezel).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Loop van beek is gekalibreerd; valleigronden hebben herkenbare perceelsrichting en -grootte (langgerekt) (cf. MGI). Archeologische vondsten: Mesolithische site, bronstijdgrafheuvel en mogelijke protohistorische tot middeleeuwse bewoningssporen nabij Overbroek (gedeeltelijk in valleigebied gelegen).

Esthetische waarde:

Ondanks ruilverkavelingswerken, nog een herkenbare structuur in het geuniformiseerde landschap.