R10001: Vallei van de Kleine Aa

Historische waarde:

Slechts een stukje valleigebied tegen de Belgisch-Nederlandse grens is nog herkenbaar op de orthofoto. De loop van de Kleine Aa is in dit gebiedje nagenoeg onaangetast. De verdere loop is door ruilverkavelingswerken sterk gekalibreerd. Het valleilandschap is een klein restant van een eertijds gesloten landschap (cf. Ferraris). De perceelsstructuur is nog herkenbaar.

Esthetische waarde:

Mooi meanderende loop van de Kleine Aa in grotendeels gesloten landschap met opgaande perceelsrandbegroeiing langs akkers en weilanden.

Beleidswenselijkheden:

Behoud bestaande natuurlijke loop van Kleine Aa en aanpalende percelen.

Verstoring: Groot deel van de vallei van de Kleine Aa (m.u.v. het weerhouden deel als relictzone) is aangetast door ruilverkavelingswerken (RVK Nieuwmoer).