R70006: Het Lo

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Relicten Ferrarisbos waaronder vooral het Varkensbos. Op de Ferrariskaart komt nagenoeg de volledige relictzone overeen met een oud landbouwcomplex rondom de ouden kern van “Hammont”. Bij vergelijking met de kadastrale reducties (ca 1840) blijkt dat vandaag nog twee intacte gebieden met historisch stabiele percelering voorkomen. In het gehucht Het Loo op de Ferrariskaart wordt in de 19e eeuw het Kasteel van Lo met vijvers en park aangelegd.

Esthetische waarde:

Aantrekkelijke omgeving van het Kasteel van Loo.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan verstedelijking, behoud landbouw.