R10070: Nieuwkerk

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Nieuwkerk: bij Ferraris een duidelijke ontginningsstructuur van rechte dreven, bos en beemden; bij Vandermaelen idem als bij Ferraris, maar met eerste duidelijke vermelding van Withuis en St.-Janskapel; ontginningsstructuur heeft sterk gesloten karakter behouden en sluit aan op gesloten landschap in Nederland. Goorleloop: gesloten landschap (bosrestanten en perceelsrandbegroeiing) grotendeels overgeërfd uit Ferraris-tijd; perceelsrichting van beekbegeleidende akkers en beemden is nog duidelijk, doch gesloten karakter is verloren gegaan (Lange Beemden : nog zeer duidelijke perceelsstructuur). Aarle: in zijn structuur goed bewaard gehucht met bijhorende kleine open akker (net ten noordoosten van gehucht); historische bronnen gaan terug tot in 13de eeuw; potentiële middeleeuwse bewoning; resten van middeleeuwse grachten ontdekt tijdens ruilverkavelingswerken 1996.

Esthetische waarde:

Oude bosstructuur aansluitend op Nederland overgaand in open akkerland met twee merkwaardige gehuchten: Aarle en Nieuwkerk.

Sociaal-culturele waarde: Nieuwkerk ligt aan de grens en heeft een grenskapel, net zoals bij Rovert.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken.