R40078: Honegem, Zolegem, Molenbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zwak golvend reliëf, natte alluviale gronden. Landschapselementen: populierenbos, gemengd loofbos, hakhout, houtwallen, hooiland, graasland, moeras. Ligging overgangszone Leemstreek en Zandleemstreek. Honegemdepressie is ontstaan door laterale erosie van de Molenbeek. Aan de rand van de alluviale vlakte met een merkwaardige verbreding ontstaan door laterale erosie van een sterk meanderende beek, 2 opeenvolgende kleine steilranden.

Historische waarde:

Molenbeek: landgebruik en percelering volgens Ferraris. Moerassige weilanden tot na WO II als hooiland gebruikt. Na 1948 enkele percelen beplant met Canadapopulieren. Veen aanwezig in Honegemdepressie, vanaf 1714 turfsteken. Uitvening is te zien vanaf kaart Dépôt de la Guerre. Zolegem: oppervlakte van het bos steeds toegenomen sinds 1785 (steeds kleine percelen bijgekomen). Na WO I: vlascultuur, rootputten zijn nog steeds aanwezig.

Esthetische waarde:

Molenbeek: kleine percelen met alleenstaande bomen en bomenrijen. Licht golvend landschap, doorsneden door Molenbeek. Open kouters en afwisseling van gemengde loofbosjes, populierenbosjes, hakhout, houtwallen, hooi- en graslanden. Kleine kronkelende wegjes.