R40091: Gratiebossen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Sluit aan bij het gebied van de afgesneden meander van Berlare. Gelegen in zandig gebied.

Historische waarde:

Rond Torenhof, Nonnenveld : grafheuvel uit de bronstijd. Het bos is niet aanwezig op Ferraris.

Esthetische waarde:

Klein boscomplex omgeven door open landbouwlandschap. In het zuidelijke deel beetje perceelsranden aanwezig.