R40088: Forten Dendermonde

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Oude omwalling van de stad Dendermonde, nog gedeeltelijk bewaard en herkenbaar volgens Ferraris. De Dendermondse vesting was in de Hollandse periode een onderdeel van de verdediging van Antwerpen. Loop van de Dender langs de forten volgens Ferraris, Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Omwalling tussen de bebouwing van de stedelijke kern van Dendermonde en St-Gillis-Dendermonde. Grote waterpartijen, omgeven door parklandschap. Vorm van de omwalling duidelijk herkenbaar.