R20083: Heverleebos - Steenberg - Meerdaalbos en Mollendaalbos

Verstoring: Militaire installaties in het Noorden van het Meerdaalbos

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

“Permanent” bosgebied van meer dan 3000 ha met grote diversiteit van fauna en flora. Het leemplateau, waarop de bossen staan wordt ter hoogte van ‘t Zoet Water versneden de Molenbeek-Vaalbeek. De tertiaire ondergrond dagzoomt op verschillende plaatsen van het plateau. Het Alluvium van ‘t Zoet Water is Holoceen, het zijn recente afzettingen van overstromingen van de Dijle. Hierdoor ontstonden aan de rand van de vallei “statische zijp” Archeologische vondsten uit het Neolithicum, de ijzertijd en Romeinse periode.

Historische waarde:

Heverleebos: het bos was reeds ten tijde van Ferraris gedeeltelijk naaldbos. Het aandeel naaldbomen werd gedurende de laatste 200 jaar steeds groter. Aan de rand van het bos werden tussen Ferraris en begin 1900 percelen bos gerooid. Het dambordvormig wegenpatroon dateert van voor Ferraris. Aan de zuidelijke rand ligt al eeuwen lang het omwald kasteel Harcourt. In de vallei van het Zoet Water lagen t.t.v. Ferraris meerdere vijvers die nadien werden drooggelegd om als weiland te gebruiken. Een deel ervan is tegenwoordig rietland, een ander deel werd een populieraanplanting, een ander deel van de vijvers bleef behouden. Rooi werd gerooid tussen Van der Maelen en begin 1900. Kouterbos-Steenberg-Lange Delle: uitgebreider t.t.v. F. ten oosten van huidig bos. Omgeving Steenbergkapel was ook geheel bebost, na V.d.M. ontbost en na 1948 terug deels bebost. Hierdoor werd het ensemble zoals t.t.v. F. rond de barokke kapel hersteld. Borgveld - Lange Delle was een open landschap die na 1948 deels bebost werd (verspreide grote percelen), , enkele mooie dreven die Heverleebos en Meerdaalbos reeds van voor F. met elkaar verbinden . Meerdaalbos: niet veel gewijzigd qua omvang sinds F., enkel in de buurt van Sint-Joris-Weert en aan Groenveld werd na F. een deel gerooid. Sommige gerooide percelen werd na 1948 terug bebost. Mollendaalbos:na Ferraris werd het bos aan de randen verspreid enkele percelen bos gerooid. Na 1948 stopte deze rooiingen en werden her en der percelen terug bebost.

Esthetische waarde:

Een uitgestrekt bebost gebied doorsneden met dreven met een grote diversiteit in fauna en flora. In het gebied liggen enkele mooie historische gebouwen zoals de barokke O.L.V. van Steenbergenkapel en het 19de eeuwse kasteel de Harcourt.

Sociaal-culturele waarde: Recreatie oord ‘t Zoet Water in de buurt van de stad Leuven.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van massatoerisme