Parkbos-Hasseltbos

Ankerplaats ID:A40076

Landschap

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt op het grondgebied van de gemeenten Ophasselt (Geraardsbergen) en Steenhuize- Wijnhuize (Herzele). Het gebied wordt sinds enkele jaren in twee gesneden door de aanleg van de autoweg N42. De vallei van de Parkbosbeek loopt centraal door het gebied. Het is een asymmetrische vallei. De steile helling is bebost door het Hasseltbos- Parkbos, de minder steile valleihelling is door weiland ingenomen. Op de vlakke heuveltop liggen kleine kouters. Rond de graslanden komt wat perceelsrandbegroeiing voor. Op Ferraris (1775) is het bos beperkt tot de vallei van de Parkbosbeek, het bos wordt afgewisseld met weilanden. Vanaf Vandermaelen (1850) ontstaat het Hasseltbos als uitbreiding in oostelijke richting. Sindsdien is oppervlakte en vorm van het Hasseltbos niet meer veranderd. Rond de Parkbosbeek, die ten opzichte van Ferraris wat in oppervlakte is afgenomen, is het gesloten karakter van het landschap bewaard gebleven.

Landschapswaarden

Historische waarde

Op de Ferrariskaart (ca. 1775) is het bos beperkt tot de vallei van de Parkbosbeek, er komen ook enkele weilanden voor. Vanaf Vandermaelen (ca.1850) ontstaat het Hasseltbos als uitbreiding in oostelijke richting. Sindsdien is oppervlakte en vorm van het Hasseltbos niet meer veranderd. Rond de Parkbosbeek, die ten opzichte van Ferraris wat in oppervlakte is afgenomen, is het gesloten karakter van het landschap bewaard gebleven.

Esthetische waarde

Rond de Parkbosbeek is er een gesloten weide- en boslandschap. Ten oosten hiervan ligt het Hasseltbos. Op het interfluvium tussen de Parkbosbeek en de Kakebeek ligt een kouter.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het gebied wordt sinds enkele jaren in twee gesneden door de aanleg van de autoweg N42. De vallei van de Parkbosbeek loopt centraal door het gebied. Het is een asymmetrische vallei. De steile helling is bebost door het Hasseltbos- Parkbos, de minder steile valleihelling is door weiland ingenomen. Op de vlakke heuveltop liggen kleine kouters. Rond de graslanden komt wat perceelsrandbegroeiing voor.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • markante terreinovergang
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei
 • meander

bronnen

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
 • knotbomenrij
 • perceelsrandbegroeiing
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland
 • kouters

Beekbegeleidende bossen

Bos:
 • loof
 • middelhout
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Het nieuwe stuk van de A42 doorsnijdt gebied tussen het Parkbos en het Hasseltbos in.