R70008: Kolisbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Archeologische waarde : Romeinse vondsten, Romeinse villafunderingen. Kolisbos is een boscomplex dat onafgebroken aanwezig was minstens sinds het eind van de 19e eeuw. Het is hierdoor een tweede generatiebos. Op de Ferrarriskaart is het volledig gebied aangegeven als heide.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en versterking bosstructuur.