R20025: Waterloose Velden - Ter Kluizen - Goede Lucht

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Neolithische vondsten.

Historische waarde:

In 1399 werd de Priorij Ter kluizen hier opgericht toen het Zoniënwoud nog tot hier reikte.. In 1456 werd het door een brand verwoest en niet meer opgebouwd. Dit deel van het Zoniënwoud werd in 1836 gerooid door een suikerraffinaderij en nadien gebruikt voor de bietenteelt. De imposante Sint-Gertrudishoeve dateert ook van deze periode. Deze zone is een restant dat vrijwel niet gewijzigd is na de rooiing van dit deel van het Zoniënwoud, de Waterloose Velden werden vanaf 1900 nagenoeg volledig ingenomen door verkavelingen. De Revelingen is een deel van het Zoniënwoud dat tot 1835 tot aan de rand van Sint-Genesius-Rode reikte. Het kasteel dateert ook van die periode.

Esthetische waarde:

Een open kouterlandschap.

Beleidswenselijkheden:

Volledige relictzone trachten te beschermen.