R40086: Oud-bosrelictzone bij Melle-Merelbeke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gootbos, Makenbos, Hogenbos, Nerenbos, Harentboekbos en andere: belangrijke bronbossen in Oost-Vlaanderen.

Historische waarde:

Omgeving Munte: boscomplex op Ferraris met landbouwgebied, percelering grotendeels gelijk gebleven. Harentbeekbos: vorm en grootte gaaf en herkenbaar volgens Ferraris. In het Gootbos sporen van steenontginningen aangetroffen. Aalmoezenijbos van Gontrode: was een aalmoezenij van de abdij van Sint-Baafs.

Esthetische waarde:

Vallei van de Molenbeek tussen Gontrode en Balegem: kleine percelen bos en bomenrijen. Omgeving Munte: boscomplexen met open landbouwgebied