R10110: Larum

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Larum: goed herkenbare dorpsstructuur (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI). Archeologische vondst: middeleeuwse boomstamwaterput net ten noorden van Larumdorp (buiten relictzone gelegen).

Esthetische waarde:

Klein gebleven dorpskern met hogergelegen ‘Binneneinde’, waar molen op staat.